نویسنده = آقاحسینی دهاقانی، حسین
تعداد مقالات: 5
1. A Review of the Textual Structure of a Story of Attar and Rumi Focused on Bayazid

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-40

10.22108/liar.2020.119541.1720

Sayed Aliasghar Mirbagherifard؛ Hosein Aghahosaini؛ Zahrasadat Taheri Qaleno


4. کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی


5. جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری