نویسنده = حسین آقاحسینی دهاقانی
تعداد مقالات: 4
3. کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی


4. جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری