نویسنده = یحیی کاردگر
تعداد مقالات: 4
2. ایهام در تاریخ وصاف

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-96

10.22108/liar.2016.21200

یحیی کاردگر


3. معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 69-92

یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی


4. بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 73-92

یحیی کاردگر