نویسنده = محمدی آسیابادی، علی
تعداد مقالات: 3
1. هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-62

10.22108/liar.2016.20583

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی


2. سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری


3. زیبایی‌شناسی رمز گردانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 81-96

علی محمدی آسیابادی