نویسنده = بصیری، محمدصادق
تعداد مقالات: 5
1. برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-62

10.22108/liar.2018.111777.1420

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع


2. «ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-86

10.22108/liar.2018.93960.0

وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری


3. التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-46

10.22108/liar.2018.94220.0

نازنین غفاری؛ محمّدصادق بصیری؛ محمود مدبری


5. بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-50

10.22108/liar.2016.21094

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری