نویسنده = فروزنده، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-42

10.22108/liar.2017.93955

امین بنی طالبی؛ مسعود فروزنده


2. هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-62

10.22108/liar.2016.20583

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی