نویسنده = سردار بافکر عجب شیر
تعداد مقالات: 1
1. شگرد‏های متناقض‏ نمایی (پارادوکس) زیبایی‏ شناختی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 100-116

10.22108/liar.2016.20570

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر