نویسنده = محمدی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نمود ایدئولوژی در لایه های بلاغی و زبانی شعر آیینی معاصردر سه دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22108/liar.2020.123488.1873

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی؛ ابراهیم محمدی