نویسنده = حمیدرضا فرضی
تعداد مقالات: 2
1. شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-114

10.22108/liar.2018.109666.1326

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-132

10.22108/liar.2017.93862

حمیدرضا فرضی؛ فرناز فخیمی فاریابی