نویسنده = موسوی، سید کاظم
تعداد مقالات: 3
2. ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 113-130

10.22108/liar.2016.21202

سید کاظم موسوی؛ مریم بهزادنژاد؛ آرمینا سارکسیان


3. سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری