نویسنده = Fatehi، Aqhdas
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.115672.1575

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی


3. بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-144

10.22108/liar.2018.93964.0

زهرا منصوری نوری؛ معصومه یاری ایلی؛ اقدس فاتحی