نویسنده = هاشمی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی