نویسنده = صابری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری