نویسنده = محبوبه خراسانی
تعداد مقالات: 2
1. طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-84

10.22108/liar.2018.112851.1457

محبوبه خراسانی؛ فریده داودی مقدم


2. تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-68

10.22108/liar.2016.21099

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی