نویسنده = امید وحدانی فر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-50

10.22108/liar.2016.21094

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری