نویسنده = محمدیان، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 43-60

10.22108/liar.2017.93911

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی


2. فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 45-60

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی؛ عباس محمدیان