نویسنده = قوام، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 2
1. گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 33-48

مینا بهنام؛ ابوالقاسم قوام؛ محمد تقوی؛ محمدرضا هاشمی


2. شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-46

سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام