نویسنده = کاظمی نجف‌آبادی، سمیّه
تعداد مقالات: 1
1. «تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-46

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی