نویسنده = کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 31-42

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فاطمه شاوردی شهرکی