نویسنده = خوشه چرخ، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-42

10.22108/liar.2016.20586

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ علی اصغر خوشه چرخ