نویسنده = الفت فصیح، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری رمانس فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-88

10.22108/liar.2018.106557.1238

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر