نویسنده = امیری خراسانی، احمد
تعداد مقالات: 3
1. Poetic Affection in Historical prose of Nafsat ol-Masdoor

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22108/liar.2019.117862.1645

Ahmad Amiri khorasani؛ Mohammad Amin Ehsani Estahbanati


2. برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-62

10.22108/liar.2018.111777.1420

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع


3. بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-28

10.22108/liar.2016.20585

احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع