نویسنده = احمدی پور اناری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-48

زهره احمدی پور اناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری