نویسنده = جهاندیده، عبدالغفور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-68

10.22108/liar.2018.101738.1044

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر