کلیدواژه‌ها = وزن شعر فارسی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-134

10.22108/liar.2018.94222.0

مهدی سلمانی؛ ناصر حدادی