کلیدواژه‌ها = علوم بلاغی
تعداد مقالات: 4
1. دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-68

10.22108/liar.2019.116187.1590

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


3. روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-122

عبداللّه رادمرد؛ هما رحمانی


4. بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 73-92

یحیی کاردگر