کلیدواژه‌ها = علوم بلاغی
تعداد مقالات: 3
2. روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-122

عبداللّه رادمرد؛ هما رحمانی


3. بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 73-92

یحیی کاردگر