کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 5
1. موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد


2. بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-28

10.22108/liar.2016.20585

احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع


3. بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-32

10.22108/liar.2016.20565

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


4. بثّ‏ الشکوی در شعر شهریار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 201-214

10.22108/liar.2016.20577

یدالله نصراللهی؛ مهدی رمضانی