کلیدواژه‌ها = نثر فنی
تعداد مقالات: 3
1. شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-114

10.22108/liar.2018.109666.1326

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. ایهام در تاریخ وصاف

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-96

10.22108/liar.2016.21200

یحیی کاردگر


3. بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 103-120

علیرضا محمودی