کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 7
1. شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-144

10.22108/liar.2020.119955.1742

حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری


2. برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-62

10.22108/liar.2018.111777.1420

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع


5. زبانه‌ای از زبان نظامی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-96

حیدر علی دهمرده


6. تضاد و انواع آن در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 129-154

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد


7. اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 15-36

قهرمان شیری