کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 6
3. کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-112

10.22108/liar.2016.21201

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی


4. شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 115-130

محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی


5. دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 47-62

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


6. شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-46

سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام