کلیدواژه‌ها = سبک هندی
تعداد مقالات: 6
2. رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-92

10.22108/liar.2018.94197.0

مجاهد غلامی


3. بررسی ارسال‌المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 223-234

10.22108/liar.2016.21341

محمد میر؛ مهدی جوان بخت


5. بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-18

محمّد حسین کرمی؛ محمّد مرادی


6. بررسی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقایسه آن با وزن غزل فارسی و سبک هندی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 107-126

مهدی کمالی؛ محمدکاظم کهدویی؛ سید محمود الهام بخش