کلیدواژه‌ها = نظامی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-74

10.22108/liar.2016.20581

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی


4. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی


5. زبانه‌ای از زبان نظامی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-96

حیدر علی دهمرده