کلیدواژه‌ها = ردیف
تعداد مقالات: 8
1. کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-214

10.22108/liar.2017.21402

مجید منصوری


2. موسیقی کناری در رباعیات مولانا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

10.22108/liar.2016.20584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری


3. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی


4. سبک مرثیه های خاقانی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 139-156

علیرضا شانظری


5. نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 67-88

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی


7. مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-30

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی


8. ردیف در سبک عراقی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 119-136

ماه نظری