کلیدواژه‌ها = مجاز
تعداد مقالات: 4
2. «تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

10.22108/liar.2016.20551

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی


3. تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 93-116

احمد کریمی؛ کلثوم وقاری


4. نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 117-138

علی سینا رخشنده مند