کلیدواژه‌ها = وزن شعر
تعداد مقالات: 3
1. موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد


2. کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-214

10.22108/liar.2017.21402

مجید منصوری


3. بررسی درنگ شعری در وزن شعر فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-68

عباس جاهدجاه