کلیدواژه‌ها = زبان فردوسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-68

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری