کلیدواژه‌ها = نظریه
تعداد مقالات: 2
1. کارایی فرضیه در ادبیا‌ت‌پژوهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

10.22108/liar.2020.121031.1779

سیّدناصر جابری اردکانی؛ مجاهد غلامی


2. تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 43-70

فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا