کلیدواژه‌ها = تأثیرپذیری
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-82

10.22108/liar.2019.117932.1652

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی