کلیدواژه‌ها = خسرو و شیرین
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-74

10.22108/liar.2016.20581

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی


3. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی