کلیدواژه‌ها = بارت
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-112

10.22108/liar.2016.21201

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی


2. تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-74

10.22108/liar.2016.20581

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی