موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 47
32. آسیب‌شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب‌های دستور زبان فارسی (تعریف و اصطلاحات)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/liar.2017.94190.0

محمد بهنام‌فر؛ محمدکاظم ابراهیم‌زاده


33. زیبایی شناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-38

10.22108/liar.2017.101584.1035

سعید حاتمی؛ حمید جعفری قریه علی؛ علی حیدری زاده


34. طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-134

10.22108/liar.2018.94222.0

مهدی سلمانی؛ ناصر حدادی


37. «ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-86

10.22108/liar.2018.93960.0

وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری


38. بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-68

10.22108/liar.2018.101738.1044

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر


39. روایت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه در سطح داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16

10.22108/liar.2018.94214.0

معصومه نظری چروده؛ امیر اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی


44. بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-90

10.22108/liar.2018.94127.0

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی


46. هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 13-26

10.22108/liar.2017.93935

غلامرضا سالمیان؛ سمیرا صمیمی‌فر


47. کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-112

10.22108/liar.2016.21201

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی