موضوعات = زبان شناسی
تعداد مقالات: 48
1. DEATH IS LIFE: A Cognitive Analysis Of Sohrab Sepehri's "Water's Footsteps"

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 105-114

10.22108/liar.2019.119077.1706

Hossein Pirnajmuddin؛ Zohre Sohrabi


2. بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.115672.1575

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی


4. بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

10.22108/liar.2019.113550.1482

عبدالله واثق عباسی؛ حسین اتحادی


5. کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-128

10.22108/liar.2019.115276.1559

مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان


7. موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد


8. طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-84

10.22108/liar.2018.112851.1457

محبوبه خراسانی؛ فریده داودی مقدم


9. رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-50

10.22108/liar.2019.115083.1549

بهجت فروغی مقدم؛ تقی اجیه


10. بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-68

10.22108/liar.2019.114192.1509

سیده ساره صالحی ساداتی؛ سید محمد راستگوفر؛ محمّدرضا یوسفی؛ فاطمه سادات طاهری


14. شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-114

10.22108/liar.2018.109666.1326

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


15. بررسی تراجمِ خودنوشتِ تذکره‌های دورة قاجار؛ با نظری بر تعریف اتوبیوگرافیِ مدرن

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-104

10.22108/liar.2018.105721.1208

راضیه به آبادی؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبان زاده


18. برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-62

10.22108/liar.2018.111777.1420

احمد امیری خراسانی؛ محمد صادق بصیری؛ زهرا انجم شعاع


21. شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-42

10.22108/liar.2018.105302.1196

حجت قهرمانی؛ ترلان قلی یو؛ یعقوب نوروزی


22. تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-14

10.22108/liar.2018.105078.1185

سیده زهرا موسوی؛ فاطمه فرزانه


23. ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-34

10.22108/liar.2017.104289.1152

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان


25. بررسی ساختاری رمانس فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-88

10.22108/liar.2018.106557.1238

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر