موضوعات = عمومی
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-36

10.22108/liar.2019.115236.1557

یونس محمودزاده؛ علیرضا مظفری؛ بهمن نزهت