دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1393 
3. تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

صفحه 35-44

محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی


4. فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان

صفحه 45-60

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی؛ عباس محمدیان


9. شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

صفحه 115-130

محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی