دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1395 
2. موسیقی کناری در رباعیات مولانا

صفحه 1-14

10.22108/liar.2016.20584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری


3. بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

صفحه 15-28

10.22108/liar.2016.20585

احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع


4. مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور

صفحه 29-42

10.22108/liar.2016.20586

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ علی اصغر خوشه چرخ


5. هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

صفحه 43-62

10.22108/liar.2016.20583

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی