دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1399 
7. تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده‌کاهی لیچ

صفحه 93-106

10.22108/liar.2020.119840.1735

مرتضی محسنی؛ شهره شیرین کام؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ غلامرضا پیروز