اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 360
تعداد عدم پذیرش 1699

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 348
تعداد مشاهده مقاله 902414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 227010
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 764 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 664 روز
درصد پذیرش 17 %