نویسنده = حسین آقاحسینی دهاقانی
ساختار تصاویر در منظومه‌های عاشقانه رمزی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-118

10.22108/liar.2024.138448.2296

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


A Review of the Textual Structure of a Story of Attar and Rumi Focused on Bayazid

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 31-42

10.22108/liar.2020.119541.1720

Sayed Aliasghar Mirbagherifard؛ Hosein Aghahosaini؛ Zahrasadat Taheri Qaleno


کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی


جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری