سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 173-188

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20561

چکیده
    نظریۀ ساختارگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های قرن حاضر پذیرفته شده است. هدف غایی آن را «کشف و دست یافتن به راز پنهان و جنبه‌های زبان‌‌شناختی اثر ادبی» از طریق عناصر ساختاری اثر دانسته‌اند. ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی
بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی

فریدون طهماسبی؛ پگاه تلاوری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 55-72

چکیده
  تاریخ جهانگشای جوینی، برجسته‌ترین اثر تاریخی عهد مغول است. بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ نویسان امروزی در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به این کتاب نظر خاصی داشته‌اند. جوینی با کلام نافذ خویش، ...  بیشتر