نقد و تحلیل شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش فارسی (مطالعۀ موردی: نشانه‌گذاری)
نقد و تحلیل شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش فارسی (مطالعۀ موردی: نشانه‌گذاری)

علی اکبر احمدی دارانی؛ طناز کرامتیان فرد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 59-90

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135551.2198

چکیده
  پس از رواج صنعت چاپ به‌‌صورت مدرن از دهۀ سی‌ شمسی به این سو، شیوه‌نامه‌های فراوان و گوناگونی برای نشان‌‌دادن کاربرد درست علائم نگارشی (نشانه‌گذاری) تدوین شده است؛ با گذشت زمان، هم تعداد علائم نگارشی ...  بیشتر
بررسی ساختاری رمانس فارسی
بررسی ساختاری رمانس فارسی

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/liar.2018.106557.1238

چکیده
  در میان متون ادب فارسی، ده منظومه به نام‌های ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، شرف‌نامه و اقبال‌نامة نظامی گنجه‌ای، گل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی، جمشید و خورشید ...  بیشتر
ردیابی مضامین لُغَز شمعِ منوچهری در شعر عرب و شعر فارسی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)
ردیابی مضامین لُغَز شمعِ منوچهری در شعر عرب و شعر فارسی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)

پروانه صانعی؛ علی اکبر احمدی دارانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20587

چکیده
  قصیدة لُغَز شمعِ منوچهری دامغانی در بین ادب‌دوستان و محققّان ادب فارسی بسیار معروف است. آشنایی منوچهری با ادبیات عرب باعث شده است تا وی مانند دیگر اشعار خود، در سرودن این قصیده، از مضامینی بهره بگیرد ...  بیشتر